antikkentler

Bugün : 17 Aralik 2018 Pazartesi    Anadolu Uygarlıkları
    BATI  ANADOLU
    AKDENİZ  BÖLGESİ
    ORTA  ANADOLU
   DOĞU ANADOLU

 
 

        Daskyleion    Balıkesir

             Bursa-Balıkesir ana yolunu Bandırma ilçesine bağlayan yolda, DASKYLEION tabelasını gördüğümüz yerden sapıyoruz. 6 Km. sonra tellerle çevrili bir tepe, üzerindeki kalıntılar ve Daskyleion'u anlatan tabela bizi karşılıyor. Yola devam ederseniz, yarım daire çizerek, tepenin üzerine kadar arabanızla çıkabiliyorsunuz.En yakın yerleşim yeri Bandırma ilçesine bağlı Ergilli Köyü (2 Km.).Kentin yeraldığı tepe, HİSARTEPE olarak adlandırılıyor.

             Daskyleion, Antik Çağın Mysia bölgesinde yer alıyor.Lydia Kralı Gyges (687-645) tarafından, babası DASKYLOS'un adı verilerek kurulduğu söylenir.MÖ. VII. yy.ın ortalarından itibaren yerleşim gördüğü anlaşılıyor.Mö. VI. yy da Persler, büyük bir satraplık merkezine dönüştürdüler. Askeri bir kale haline getirdiler.547-334 yılları arasında Pers Eğemenliğinde kaldı.Burada Pers Satrabı PHARNABAZOS'un bir sarayı ile PARADEİSOS (cennet) denen parklar (Manyas Kuş Cenneti) ve bağlı köyler bulunuyordu.Antik Çağ yazarlarından Ksenephon; "Yiyecek çok boldu. Av hayvanları kaynıyordu. Her türlü balık bir çayla akıyordu." diye yazar. Bu çay tepenin etrafında halen akmaya devam ediyor.2002 kazı mevsiminde, Büyük İskender'in MÖ. 334 yılında Daskyleion satraplık merkezine gelerek şehri yıktığı ortaya çıkarıldı. Bu olay satraplığın da sonu oldu. Olayın izleri Perslerin yaptığı sur duvarında görülmektedir. 1998 yılı kazılarında, MÖ.VI. yy.a tarihlenen Babil mührü bulundu.

              Kent en fazla Bizans Döneminde tahrip edildmiştir. Çeşitli yapılarda kullanılan şipolyen malzemeleri görülüyor.Her yapıda bu devşirme mimari ve plastik blokları görmek mümkün. Daskyleion ders gibi bir ören yeri. Pers, Hitit, Phryg, Hellenistik, Roma, Bizans surları, yapıları ve duvar inşa teknikleri bir arada görülüyor.

              Daskyleion'da 2006 kazı mevsiminin en büyük buluşu, Anıtsal Kapıya ulaşan, büyük bazalt bloklarla döşenmiş CADDE. Üzerinde tekerlek izleri görülen caddenin 6-8 m. lik bölümü açığa çıkarıldı.


Tarih : 12 Mart 2012 Pazartesi
Hit : 1256

Hazırlayan Mustafa Cirban -- mcirban@ttmail.com --