antikkentler

Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba    Anadolu Uygarlıkları
    BATI  ANADOLU
    AKDENİZ  BÖLGESİ
    ORTA  ANADOLU
   DOĞU ANADOLU

 
 

         Fethiye çevresi antik kentleri

           Tlos:

          Likya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Tlos, Kemer bucağına 12 km. Uzaklıktadır. Fethiye'ye 35 km. mesafede Yaka Köyü'nde bulunmaktadır.Likya yazıtlarında adı TLAWA olarak geçmekte olan bu kentin adından, MÖ. 14.yy, Hitit belgelerinde “LUKKA TOPRAKLARINDAKİ DLAWA” kenti olarak söz edilmektedir. .

Kent geniş bir alana yayılmasına karşın, kalıntılar akropol ve çevresinde odaklanmıştır. Kente girişindeki akropolün hakim görüntüsü ziyaretçileri hayli etkilemektedir. Yaklaşık 500 rakımlı dik yamaçlarla doğal açıdan korunaklı akropol tepesinin çevresi, yer yer sur duvarları ile tahkim edilmiştir.Akropol, kuzey-doğusunu dik uçurumların oluşturduğu bir tepenin üzerine kurulmuştur. Tepenin doruğunda daha eski kalıntıların tümünü gözlerden gizleyen, Osmanlı dönemine ait bir kalenin 14. yy’da bölgeye hâkim olduğu sanılan “Kanlı Ali Ağa” tarafından yaptırıldığı söylenmektedir Akropolün kuzeydoğu yönündeki erken döneme ait sur duvarları ile kaya mezarları Likya kültürünün örneklerindendir.Akropol tepesinin ön cephesinde oyulmuş sayısız mezarlardan en önemlisi, hiç kuşkusuz kanatlı atı PEGASUS’un üzerinde üç başlı canavar Chimera ile savaşırken resmedilmiş BELLEREPHONTES mezarıdır. Daha çok doğu ve güneydoğu kesimde izlenen sur duvarları ise Roma Döneminde inşa edilmiştir. Bunların Bizans Döneminde de onarım gördüğü bilinmektedir. Bu onarımda değişik yapı kalıntılarıyla lahit mezarların taşlarından yararlanılmıştır. Taş bloklar halinde aşağıya doğru sıralanan oturma yerleri ile stadyum, surların hemen güneyinde yer alır.Harabelerin hemen güneyinde biraz doğuya doğru hamam kalıntıları, onun yanında da Palesta ve Gymnasium kalıntıları bulunmaktadır. Doğudaki geniş meydanda yerleşmiş olan Tlos’un agorası 9 m. Genişliğinde, batı yüzündeki duvarında yarım düzineye yakın kapının yer aldığı uzun bir yapıdır. Yine aynı meydanın doğusunda çok iyi korunmuş durumdaki Tiyatro ve Tiyatro’nun kuzey duvarının altında yazıtının ancak bir kısmı görülebilen “IZRARA ANITI” yer almaktadır

Tlos'ta mevcut bulunan antik tiyatro tamamen sahipsiz kalmış, stadyumun içerisine köylü halk tarafından sebze ekilmiş aynı zamanda yer yer çöküntüler olmuş ve alt kısımda yer alan kalıntılarda gün yüzüne çıkmıştır. Akropol değişikliğe uğramış ama orjinal mimari yapısını korumuş sadece eklentiler kendisini belli etmektedir. Aynı şekilde hamam ve kilisenin olduğu taraf ve şehrin merkezinin bu yayılımı belirlenmemiş koruma altına alınmamış. Kente giderken yer yer tarlalar içerisinde lahit anıt mezar gibi kalıntılar göze çarpar. Köy dağınık yayılım göstermekte olduğundan şehirin üzerine yada yanına kurulu demek doğru olmaz. Fethiye-Saklıkent yolundan 4 km kadar içeridedir. Tamamen ihtişamlı bir görünümü olmasına rağmen kültür bakanlığınca sadece bir bekçi ile değerlendirilmiştir.
 

          Pinara: Akdağ'ın eteklerinde Fethiye'ye 55 km uzaklıktadır. Likya'nın en büyük kentlerinden biridir. Bölgedeki ilk güzellik yarışmasının yapıldığı kent olarak bilinir ve tanrıça Afrodit'e adanan ilginç mimari özellikteki tapınağı ile önem kazanmıştır. Yüzlerce ''güvercin yuvası'' biçiminde hazırlanmış halk tipi mezarları Nekropolis'ini benzersiz kılar.

          Cadianda: Fethiye'den 25 km. uzaklıktaki Üzümlü sınırlarındadır. Likya Federe Birliğine en son katılan kent olarak bilinir. İlginç fizik yapısı içinde kurulan kent doğal nedenlerle oldukça yıpranmıştır. Fethiye Müzesince gerçekleştirilen kazılar sonrası ortaya çıkan Tiyatrosu, Agorası,Stadyum-Hamam kompleksi ve anıt mezarları ile son yıllarda bölgenin ilgi odağı haline gelmiştir.

           Kayaköy: Kuruluşu kesin olarak bilinmeyen ve depremler sonucu birkaç ev tipi mezarı dışında bütünüyle yok olan antik Karmillassos'un üzerinde 14. yy. dan başlayarak kurulmuş bir Rum yerleşimidir. Eski adı Levissi'dir Yaşamı boyunca çevresindeki beş Türk köyünün halkı ile bütünleşen ve dostluk, kardeşlik, barış kavramları üzerinde insanlık dersleri veren Kaya köy bölgemizin gurur kaynaklarından biridir. 1922 yılında Türk ve Yunan hükümetleri arasında imzalanan bir ''nüfus değişimi'' anlaşması uyarınca, Kaya köyün Rum ahalisi ile Batı Trakya'da yaşayan Türk ahali karşılıklı olarak yer değiştirmiştir.

            Araxa: Fethiye'ye 40 km. uzaklıkta Antik Xanthos Çayının çıktığı yerde kurulmuştur. Bu olağan üstü su kaynağı mitolojik öykülere konu olmuştur. Bugün Ören Köyü sınırları içerisinde kalan kentten günümüze sur kalıntıları, hamam ve Bizans dönemine ait su yolu kalmıştır.


Tarih : 12 Mart 2012 Pazartesi
Hit : 1931

Hazırlayan Mustafa Cirban -- mcirban@ttmail.com --