BELDELER

 
 ANASAYFA
 Kozak
 Göçbeyli
 Zeytindağ
 Yenikent
 Ayazkent
    Poyracık

KOZAK

kozak2.jpg (10971 bytes)

Fıstık çamları ile kaplı olan bu yörenin Kozak adınıu almasının nedeni bitki örtüsünden dolayıdır.Çam ağaçlarının fıstık meyvası taşıyan yumrusuna kozalak denir.

Ege denizi ve çevresindeki yeryüzü oluşumu içinde başkalaşım geçirmiş,yer kabuğu jeolojik tarih çizgisinde ilk önce ortaya çıkmış yaşlı bir coğrafya kesimidir.Bergamanın kuzey batısında olup doğusunda bulunan Madra dağının Maya tepesi 1344 m.ye kadar yükselir.Ancak kozak köylerinin bulunduğu yayla ortalama 500 m. civarındadır.

Akdeniz iklimi soluyan bu bölge yaygın granit topraklarda 700 m ye kadar çam ormanları ile kaplıdır.Yüksek kesimlerden batıya bakıldığında Ege denizi ve Midilli adası görülebilir.Bölgenin merkezi sayılan Yukarıbey kasabası denize 25 km mesafededir.

Bu bölgenin büyük kısmının geçimini sağlayan fıstık çamı 15000 hektarın üzerinde yer kaplamakta ve bölge ekonomisinin %60 ını sağlamaktadır.Diğer gelirler %40 hayvancılık %10 üzüm ve elmadankozak3.jpg (12745 bytes) olmaktadır.

Nüfus toplam 8837 (1990) kişidir.Araştırmalarda 1927 nüfusu 5785 olarak tesbit edilen Kozak'ın nüfus hareketi Avrupa ülkelerine benzemektedir.Kozak halkı göç düşünmez.Kente kaçmaz.Bölgeye dışarıdan gelip yerleşme de pek olmaz.