NÜFUS

   
    ANASAYFA
    GENEL BİLGİLER
    BERGAMA TARİHİ
     BERGAMA KÜLTÜRÜ
    
    
      Milattan önce yapılan mezar kabartmaları incelemelerinden Bergama'nın nüfusunun 40.000 civarında olduğu sanılıyor.(İ.Ö.350 yıllarında Büyük İskender dönemi) .Bu nüfus Bergama krallığı döneminde Bergamanın başkent olması dolayısıyla 120.000 e kadar çıktığı anlaşılmaktadır.Halen mevcut tiyatro kalıntılarından 4 tanesinden birinin 100.000 lik olası bunu teyit etmektedir.
     Bizans döneminde önemini yitirmiş ve giderek sönmüştür.Daha sonra selçuklular ve osmanlılar dönemlerinde Bergama tekrar bayındırlığa kavuşmuş ve giderek büyümüştür.
18.yy da Yunanlıların bağımsızlık ayaklanmaları yüzünden 15.000 e kadar düşmüştür.

1895 de Bergamanın merkez nüfusu toplam 14762 dir.Bunun 1908 i rum,528 i ermenidir.

Yıllar itibarı ile Bergama merkez nüfusu
1927 yılı 13868
1940 yılı 14569
1960 yılı 21683
1980 yılı 34716
1990 yılı 44947
2000 yılı 52009

Bergama'nın 120 adet köyü mevcut olup 2000 yılı itibarıyle toplam nüfusları 53000 dir.
Ortalama nüfus yoğunluğu 70 kişi civarındadır.