YÖNETİM     PERSONEL    SERVİSLER    POLİKLİNİKLER    DOKTORLAR    DESTEK ÜNİTELERİ    İSTATİSTİK

 
   ANASAYFA
   HABERLER
   TARİHÇE
   TELEFONLAR
   İLETİŞİM
   FOTOGRAFLAR
   ONLİNE RANDEVU
 
   NÖB. ECZANELER

  

ÜNİVERSİTE VE HASTANELER
   FAYDALI SİTELER
  BERGAMA
 
 HazırlayanDr.M.Cirban                               xmcirban@ttmail.com
        TIP FAKÜLTELERİ VE DİĞER HASTANE LİNKLERİ

 

FAKÜLTELER
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI HASTANELER
SSK HASTANELERİ
SAĞLIKLA İLGİLİ DANIŞMA MERKEZLERİ VE KURUMLAR
SAĞLIKLA İLGİLİ VAKIFLAR, DERNEKLER
TÜRK TIP DERGİLERİ

FAKÜLTELER
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üni. Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği B.D.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Pratisyen Hekimlik Enstitüsü

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI HASTANELER
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müd.
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
Afyon İl Sağlık Müdürlüğü
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
Balikesir Devlet Hastanesi
Balikesir İl Sağlık Müdürlüğü
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
İçel İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Rize İl Sağlık Müdürlüğü
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü

Afyon Çay Sağlık Grup Başkanlığı
Ankara Numune Hastanesi
Ankara Onkoloji Hastanesi
Burdur- Bucak Merkez 2 No'lu Sağlık Ocağı
Bursa Devlet Hastanesi
Çanakkale Devlet Hastanesi
Çorlu Devlet Hastanesi
Denizli Devlet Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve damar Cerrahisi Merkezi
Dr.Zekai Tahir Budak Kadın Hastanesi
Eğirdir Sağlık Grup Başkanlığı
Eğirdir Sağlık Ocağı Baştabipliği
Erzurum Numune Hastanesi
Foça Sağlık Grup Başkanlığı
Gediz Devlet Hastanesi
Gökçeada Devlet Hastanesi
Haseki Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
Haydarpasa Numune Hastanesi
Isparta Devlet Hastanesi
İzmir- Çınartepe Sağlık Ocağı
İzmir- Konak Sağlık Grup Başkanlığı
İzmir- Güzel Bahçe Sağlık Grup Başkanlığı
Kayseri Devlet Hastanesi
Merdivenköy (Kadıköy) Sağlık Ocağı
Ordu Devlet Hastanesi
Pendik Sağlık Grup Başkanlığı
Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Sorgun Devlet Hastanesi
Şişli Etfal Hastanesi
Taksim Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği
Taksim Hastanesi Otolaringoloji Departmanı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

SSK HASTANELERİ
Sosyal Sigortalar Kurumu
SSK Aksaray Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Aydın Bölge Hastanesi
SSK Bakırköy Doğumevi
SSK Balıkesir Hastanesi
SSK Çanakkale Hastanesi
SSK Edirne Hastanesi
SSK Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
SSK Eskişehir Hastanesi
SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği
SSK İskenderun Hastanesi
SSK İzmir Aliağa Hastanesi
SSK İzmir Merkez Dispanseri
SSK Kayseri Hastanesi
SSK Kdz. Ereğli Hastanesi
SSK Nazilli Hastanesi
SSK Sakarya Hastanesi
SSK Tarsus Hastanesi
SSK Tepecik Hastanesi
SSK Tokat Hastanesi
SSK Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi

SAĞLIKLA İLGİLİ DANIŞMA MERKEZLERİ  VE KURUMLAR
AIDS Savaşım Derneği
Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi
Hacettepe Üniversitesi AIDS İle Savaşım Topluluğu
İzmir Kanser İzlem ve Denetim Merkezi
OMEKSUS
Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği (MERIH)
Seyahat Sağlığı Kliniği
Türk Pediatri Kurumu
Türkiye Kan Bankaları ve Transfüzyon Derneği
Uludağ Zehir Danışma Merkezi

KAN MERKEZLERİ
Haydarpaşa Numune Hastanesi Kan Merkezi

SAĞLIKLA İLGİLİ VAKIFLAR, DERNEKLER
Ankara'lı Lösemili Çocuklar Vakfı
Çevre İçin Hekimler Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Sağlık Memurları Derneği
Sınır Tanımayan Hekimler Örgütü (Medecins Sans Frontieres)
Siyanürsüz Bergama Hareketi
Şişli Etfalli Hekimler Derneği
Toplum Sağlığı Vakfı
Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Göztepe Kadın Sağlığı Merkezi
Türkiye İnfertilite Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı / Türk Spastik Çocuklar Derneği
 

TÜRK TIP DERGİLERİ
Acil Tıp Dergisi
Acta Othopaedica et Traumatologica Turcica
Adli Bilimler Dergisi
Adli Tıp ve Adli Bilimler
Cerrahpaşa Tıp Dergisi
Geriatri Dergisi
Kulak-Burun-Boğaz/ Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi
Logos Tıp Yayıncılık
Medikal Bakış
Nörolojik Bilimler Dergisi
Turkish Neurosurgery
Türk Radyoloji Dergisi
Türk İnfertilite Dergisi
Türkiye Klinikleri