GiYPO

Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

    DİĞER BÖLÜMLER
    Tarih Din Uzay
    Bilin ötesi Yaşam Doğa
     Parapsikoloji

 
 

            Pisa Kulesi Neden Eğridir?

              Pisa, Orta İtalyada Toscana bölgesinde Arno nehrinin suladığı vadinin, küçük kenti. 15. Yüzyıla kadar da Ligurian denizinin kıyısında yer alıyor, ancak sonraları Arno nehrinin kumları denizi dolduruyor ve kent kıyının on km gerisinde kalıyor.Pisalılar XI. yüzyılda neredeyse dünya deniz ticareti ellerinde tutuyorlar.

              Afrika'dan Kartaca'ya, İspanya'dan Morocco'ya kadar neredeyse herkesle ticaret yapan, denizci bir kent devleti Pisa ve Pisalıların hayatlarındaki tek gerçek düşmanları 80 km ötedeki komşuları Floransalılar. Tarihleri biraz da Floransa ile olan bitmez tükenmez savaşlarının tarihi.Üstelik bütün zamanların en büyük bilgini Galile Galileo da hemşehrileri.

              Pisalıların dünyaya, ama özellikle de düşmanları Floransalılara güçlerini göstermek için yaptıkları bir "mimari kompleks" günümüzün en ilgi çeken anıtlarından biri . Hele de kompleksin son eseri. Yani dünyanın en harika hatası.

              Pisa Kulesi. "Torre Pendente di Pisa" , Pisa'nın Eğri Kulesi.

             Pisalılar on birinci yüzyılda muhteşem eserlerinin imarına başlarlar. Floransalılara ve bütün dünyaya göstereceklerdir kim olduklarını.Katedral, Vaftizhane, Kabristan ve hemen yanında beyaz mermerden yükselecek bir Çan Kulesi.

             Gelgelelim bütün zamanların en şaşkın mimar ailesi Pisano'lar da Pisalıdır. Ve kader, Pisa kulesi ile onların harcını aynı kazanda karmıştır.Guglielmo Pisano, Bonanno Pisano, Nicola Pisano, Giovanni Pisano.Dört kuşak mimar Pisano ailesi, kule ile bitmez tükenmez bir savaş verir ama. . .

              Kulenin temeline ilk taşı 1173 yılının 9 Ağustos'unda Bonano Pisano koyar, yani günümüzden 829 yıl önce ve ondan sonra da şansızlıklar yakasını bırakmaz ne ailenin ne kulenin.Ama bana kalırsa bu şanssızlık aslında çok büyük şansıdır da Pisa Kulesinin. Mucize bu şanssızlığın üstünde yükselir çünkü.Floransa ile bitmez tükenmez savaşları yüzünden inşaat defalarca yarım kalır, yeniden başlar, yeniden bekler, yeniden başlar ve kulenin üçüncü katı bitince asıl felaket ortaya çıkar.Kule eğridir. Yan yatmıştır güneye doğru.Ama pes etmez Pisano'lar. Eğriliği düzeltmeye, kuleyi dimdik yükseltmeye çalışırlar.Üçüncü kattan sonra kulenin kuzey sutunlarını, güney sütunlarından kısa yaparlar ki eğrilik düzelsin.Mimari hesapları değiştirirler, uğraşırlar da uğraşırlar, ama eğrilik asla düzelmez.1298'de Govanni Pissano eğriliğin 1.43 mt olduğunu görür. 1550'de Vassari ölçtüğünde ise 3.79 metreye çıkmıştır.Pisa kulesi yedi katlı, beyaz kremalı, işlemeli, süslü bir düğün pastası gibi yükselir, biter, ama yine eğridir.I370 yılında resmi olarak tamamlanır, sekiz katlıdır, 60 mt yüksekliktedir ama eğridir.Dört nesil mimar Pissano'lar düzeltmeye çalıştıkça Kule direnmiş Kuzeyden Güney'e doğru eğilmeyi sürdürmüştür. Her yıl da 1mm güneye doğru yatmaya devam etmektedir.Eğriliğin sebebi, kulenin üstünde oturduğu balçıklı, kumul topraktır ve toprağın nem oranı kulenin güney cephesinde daha yoğundur, bu yüzden eğrilik güneye doğrudur.1838'de mimar Alessandro Della Ghardesca temeli kazarak, dipteki yer altı sularının yönünü değiştirerek kuleyi kurtarmaya çalışır.Sonraları mimar Burland kule için projeler geliştirir.Ve Pisa kulesi 1990'da ziyaretçilere kapatılır. Çünkü her an yıkılma tehlikesi taşımaktadır.1993'de, kulenin kuzey cephesi temellerine 600 ton kurşun ağırlıklar konur.

           1995 Eylülünde, kule çelik kablolarla raptedilir. Dev vinçler kulenin çevresini 90 metre kazıp temellere 870 ton daha kurşun takviyesi yaparlar.Ziyaretçileri, beline çelik kablolar bağlanmış, zaptu rabt altına alınmış Pisa'yı seyrederler.Bu hali benim de onu ilk görüşümdür ve doğrusu görür görmez vurulduğum bir yıldırım aşkıdır aramızdaki.Şubat 1999'da mühendisler Eğri Kule'nin artık eğrilmekten vazgeçtiği haberini verir. Uzun yaşamı boyunca ilk kez eğri durmaktan sıkılmış, o yıl eğilmemiştir. Teknolojinin ve yeni bin yılın çeliği, nihayet zapt u rabt altına almıştır kambur kuleyi.5.5 şiddetinde bir depreme dayanamayacağı çok önceden bilinen, ama yüzyıllarca bütün dünyaya meydan okuyarak eğilen "Eğri Kule" artık olduğu gibi durmaktadır.2ooo'de ziyarete tekrar açılır. Ziyaretçileri artık onun 294 merdivenini çıkıp, çan odasına kadar tırmanabilirler.

             Şimdi 60 metre yüksekten ve yüzlerce yıllık bir çabanın üstünden bakabilirsiniz.


Tarih : 8 Aralik 2007 Cumartesi
Hit : 1371

Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com