GiYPO

Bugün : 15 Kasim 2018 Perşembe

    DİĞER BÖLÜMLER
    Tarih Din Uzay
    Bilin ötesi Yaşam Doğa
     Parapsikoloji

 
 

                                       Miraç


          Öncelikle Miraç ile ilgili diyanetin yorumunu okumanızı isterim...
         "Kelime anlamı ile, “gece yolculuğu” manasına gelen İsra ve “yükseğe çıkmak, yükselmek, yükselinecek yer ve yükselmeyi sağlayan vasıta” anlamına gelen miraç; alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Peygamber’e Cenab-ı Hakk’ın sonsuz güç ve kuvvetinin eserlerini göstermek için Allah (c.c) tarafından yaptırılan manevi bir yolculuktur. Derin hikmet ve sırlarla dolu bu gece, İsra suresinin ilk ayetinde şöyle bildirilmektedir: “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece, Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, layıkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

          İnsan aklının mahiyetini anlamakta zorlandığı, acze düştüğü mucizeler; insanların düşünerek ve çalışarak doğruya ve gerçeğe ulaşmaları için, Peygamberlere Allah tarafından lütfedilen ilahi tasarruflardır. Astronomik zaman ve jeolojik mekan boyutlarının aşılarak, Hz.Peygamber’in hiç kimseye nasip olmayacak şekilde Mekke’den alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve oradan da manevi makamlara yükseltilerek maddi ve manevi anlamda yüceltilmesi, en büyük mucizelerden biridir. Bu mucize, Resulullah’ın şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. "

          Dr. Murat'ın Yorumu
          Araştırmalarıma göre peygamberlere gönderilen bütün mucizeler ve özellikler zaman içinde bizimde yapabileceğimiz ruhumuzun ve ulaşacağımız teknolojinin özellikleridir. Buradan bizlerde peygamber olacağız anlamı çıkmamalı..Süleyman peygamberin rüzgarlarla hareket eden bir aracının olduğu, ( Ve bütün canlılarla konuşması,)

         Nuh peygamberin, gemisi,Yunus peygamberin , balığın içinde seyahati,Yusuf peygamberin, rüya yorumlama gücü.Aklınıza gelenleri görür gibiyim, biz bunlara ulaştık teknolojik olarak... Gemiler, uçaklar, denizaltıları , kısmen rüyalar(!)Ya beklentiler; Hızır peygamber, zaman gezginidir. Gelecekte olan olayları bilir ( levh-i Mahfuz) ve günümüzde değişimi sağlar.(Musa peygamber ve Hızır peygamber arasında geçen diyalog önemlidir.)Muhammed peygamberimizin miracı , aslında astral seyahattir.

         Buradan hareketle bizlerde bu yetenekleri içimizde keşfedeceğiz... Keşfetmekle yükümlüyüz... Sonra mı ? Sonrası tüm ruhsal yetenekleri öğrendikten ve Allahın birliğini gördükten sonra zaten bize vaad edilen süre dolacak ve dünya yaşamı bütün tek tanrılı dinlerde geçen kıyamet senaryosu ile sonlanacak...

         Miraç olayında ;
         Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var: Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya gece yolculuğu ile götürülüyor. Burada bedenle yapılan bir yolculuk söz konusu. Ama arası yüzlerce km ? "Tayyı mekan" yani ışınlama söz konusu......( ileride ışınlamayı da bulacağımızı , teknolojik olarak gösteriyor. Ufkumuzu genişletiyor !)

         Mescidi Aksadan da manevi makamlara yükseltiliyor...Yani "Astral seyahat " yapıyor". Kozmik yolculuk..Bedensiz yolculuk.... Bir noktaya kadar bu yolculuk bizlerede vaki kılınmış... Şimdi sıkı durun...Atalarımızın dini olan şamanizmde şaman rahip 3 gün süren trans hali ile 7 katlı göğün 5. katına kadar çıkabilirmiş...Yazıtlar öyle diyor....

        Yine sıkı durun; çıkışlarda hep "at " var....Peygamberimize "Burak adlı at", yunan mitolojisinde olympusdaki tanrılara ulaşmak için " Pegasus adlı at", şamanizmde ise At kurban edilirken attan çıkan kanın ruhu temsil ettiği düşünülerek atın ruhunun yükselişi şaman rahibe ruhlar alemine yolculuk yaparken kılavuzluk yaparmış...Mitolojik ve ezoterik bilgilerde " At " kavramı bildiğimiz at olmayıp, cana tutsak olan ruhu simgelemekte....

         Nereden nereye yıllarca gönüllere düşen miracı hiç böyle düşünüp zihninde canlandırmış mıydınız? Şu an neler hissediyorsunuz ?
 


Tarih : 5 Ocak 2009 Pazartesi
Hit : 826

Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com