GiYPO

Bugün : 13 Kasim 2018 Salı

    DİĞER BÖLÜMLER
    Tarih Din Uzay
    Bilin ötesi Yaşam Doğa
     Parapsikoloji

 
 

HZ İBRAHİM FİRAVUNDU


        İki Fransız araştırmacı (doğrulanırsa sadece eski Mısır ve Yahudi tarihini değil, binlerce yıllık geçmişe dayanan siyasi iddiaları da değiştirecek) müthiş bulgulara erişti:
Mısırdan kovulan Yahudiler aslında tek tanrılı Mısırlı'lardı.Ananavatanları Yukarı Mısır'dı.
           Hz.İbrahim Mısır'in ilk tek tanrılı Firavun'u, Nefertiti'nin kocası Ahenaton'un kendisiydi.Musa ise, daha sonra I.Ramses adıyla Firavun olacak Mısırlı bir generaldi.
          İki Fransız araştırmacı sadece bilim dünyasını değil,tarihi değiştirecek, Ortadoğu'da dengeleri altüst edecek bir iddia ortaya attı: ibrahim Peygamber aslında Mısır'ın tek tanrılı ilk firavunu Ahenaton'dan başkası değildi. Ve Mısır'dan kovulan ve îsrail'e dönen Yahudi kavmi de, Ahenaton'un tek tanrılı dinini benimsemiş Mısırlılardı.

         Yahudi kökenli iki Fransız bilimadamı, Rogerve Messod Sabbah 20 yıl süren çalışmalarım bir kitapta topladılar.Bugün Hz.Musa'nın bir MısırlıHzahenaton.gif (46335 bytes) olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.Yahudi tek tanrıcılıgının Aton dininin devamı olduğu da yeni bir iddia değil.          YAHUDİLER ASLINDA MISIRLI

           Ancak, Mısır tarihini ve kayıtlarını inceleyen uzmanlar şimdiye kadar Hz.İbrahim'in, Yusuf un veya Musa'nın izine rastlamadılar. Daha da anlaşılmaz olanı, Eski Ahit'te 430 yıl boyunca Mısır'da yaşayan, 210 yıl köle olarak tutulan onbinlerce Yahudi'den Mısır tarihi nasıl olur da hiç bahsetmez? Firavun'dan kaçan binlerce Yahudi köle Kenan bölgesine, yani Firevunun topraklarına nasıl,korkusuzca yerleşebilmişlerdir?Niçin Mısırda tek bir yahudi mezarı ,mezar taşı,bir duvar yazısı bulunamamıştır.

        Messod ve Roger Sabbah bu 'muammaları' çözmeyi başardılar.

         Tevrat'ta anlatıldığı şekliyle, Yahudiler'in Mısır'dan Musa'nın önderliğinde kaçışının hiçbir tarihi kaydı yoktur; çünkü Yahudi tarihinin 'Yahudiler'in Göçü' diye verdiği olay, Ahet-Aton kentinde yaşayan tek tanrılı Mısırlılar'ın Firavun Ai tarafmdan sürülüşünden başka birşey değildir.
Mısır'ın ilk tek tanrıya inanan firavunu Ahenaton'un ölümünden sonra. Firavun Ai Ahenaton'un başkenti Ahet-Aton (şimdiki Teli el-Amarna) halkını sınırdışı etti.Böylece tek tanrıcılığı Mısır'dan atmış oldu.
Ancak, tek tanrıcılık yok olmadı, Ahet-Aton halkı Sazlıklar Denizi'ni aşarak Sina Çölü'ne geçti. 'Denizin yarılması' efsanesi de Mısır mitolojisinde yer alan 'Anadeniz'in Firavun tarafından ikiye açılmasî efsanesinden farklı birşey değildir. Filistin'in Kolan bölgesine yerleşen Mısırlı rahipler ve asillere 'Firavun'a (yani Ahenaton'a) tapan anlamına 'Yahud' adı verildi. Yahud'lar burada Yahuda Krallığını (Yuda) kurdular.

           Tevratta adı geçen Hz.İbrahim,Sara, îshak, Rebeka, Yakup, israil,.... hepsi aslında Mısırlı asillerdi. Böylece, iki araştırmacının çalışmaları sonucunda 'kimin kim olduğu* da ortaya çıkmış oluyor:Hz. Musa, ileride Firavun l. Ramses adıyla tahta geçecek (olan Mısırli general Meşe (Ra-Messu) idi. Yusa (Musa'nın halefi) ise Musa'nın büyük oğlu.

           Ve en önemli bulgu, bugüne kadar çözülememiş sır da ortaya çıktı:Hz.İbrahim Firavun Ahenaton'dan başkası değildi.
Müslüman Mısırlılar bile bugün bu firavundan 'Ahenaton Aleyhisselam' diye söz ederier.)

           Bu bulgular doğruysa, sadece 3500 yıl öncesine ait tarih yeniden yazılmayacak.Yahudiler'in anavatanının Filistin değil,Miar'ın Yukarı Nil kıyıları oldugunun ortaya çıkmasıyla, yakın tarihe bakış da gözden geçirilecek.

ORTAK ATAMIZ AHENATON MU

         TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin Harran'da Nisan ayında Gazeteler ve Yazarlar Vakfı île ortaklaşa düzenlediği seminerde 'Ortak Atamız' olduğu dünyaya ilan edilen ibrahim Peygamber, iddiaya göre,Mısır'in tek tanrılı firavunu Ahenaton'dan (MÖ 1372-
1354) başkası değildi.

          Amenofis IV. MÖ 1372'de firavun oldu.
Nefertitinin kocasıdır.366'da başkentini Teb'den yeni inşa edilen Ahet-Aton'a (bugünkü Teli el-Amarna) taşıdı. Adını ,Kurenin (Güneş)beğendiği' anlamına gelen Ahenaton şeklinde değiştirdi. Atalarının çok tanrıIi Amon dinini reddederek, tek tanrılı evrensel Aton dinini resmi din ilan etti. Yerine geçen firavunlar tek tanrılı dini silerek ve yeni başkenti yıkarak Amon kültüne geri döndüler.

 


Tarih : 17 Subat 2015 Salı
Hit : 1332

Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com