GiYPO

Bugün : 15 Kasim 2018 Perşembe

    DİĞER BÖLÜMLER
    Tarih Din Uzay
    Bilin ötesi Yaşam Doğa
     Parapsikoloji

 
 

ÖLÜM YILDIZI NEMEZİS

KIYAMET
GÜNEŞ'İN CÜCE İKİZİ DÜNYANİN PEŞİNDE


Astronomlar, gezegenimizin yaşam kaynağı öüneş'in gizlinemesis1.jpg (19309 bytes) bîr kardeşi olduğunu buldular. Eski Yunanlıla/n intikam Tannçası Nemesis'in adım taşıyan bu cüce yıldız, her 26
milyon yılda bir Dünya üzerindeki yaşamı sona erdiriyor.

Güneş'in milyarlarca kilometre uzağında,galaksinin derinliklerinde, dünya üzerindeki tüm yaşamı sona erdirecek bir tehlike var ve mavi gezegene hızla yaklaşıyor.Yukarıdaki cümle bir bilimkurgu romanından ya da fılminden alınmadı. Bilim adamları gerçekten de yakınından her geçişinde dünyayı meteor ve kuyruklu yıldız yağmuruna tutan karanlık bir yıldızın varlığını belirlediler ve tuhaf yörüngesini hesapladılar.Astronomların Nemesis adını verdiği yıldızın "kahverengi bir cüce", yani_ gerçek bir güneşe dönüşemeyecek kadar küçük, ancak bir gezegen olmak için de çok büyük bir kozmik cisim olduğu bildiriliyor. Güneş'in etrafında dönen bu gizli ikizin yörüngesi bilim adamlannın hesaplarına göre o kadar büyük bir yay çiziyor ki, büyüklüğü ancak ışık yılı (bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yıl içinde kat ettiği yol, yaklaşık 9.9 trilyon kilometre) ile hesapla-nabiliyor.
 

Oort Bulutu'nda dehşet

Araştırmalar, Nemesis'in izlediği tuhaf yörünge yüzünden, her 26 milyon yılda bir. Güneş Sistemi'ne bir ışık yılı kadar yaklaştığım gösteriyor. Bu yaklaşmadan en çok Güneş Sistemi'nin çevresin! saran, gezegenlerin oluşması sırasında saçılan milyarlarca parçalık kozmik tozdan meydana gelmiş olan Oort Bulutu etkileniyor. Nemesis'in çekim gücü, bulutunemesis2.jpg (5705 bytes) oluşturan milyonlarca taş parçasının yörüngelerinden çıkmasına neden oluyor ve bunların bir kısmı ciddi bir meteor yağmuru şeklinde dünyaya düşüyor ve yeryüzündeki yaşamı yok ediyor.

Astronomlar, Güneş'in, deyim yerindeyse "bir küçük kardeşi" olup olmadığım uzun zamandır merak ediyorlardı. Geçtiğimiz aylarda, birbirinden bağımsız iki farklı araştırmacı grubu, küçük kardeşin varlığına dair delilleri buldular. Louisiana Üniversitesi'nde görevli Fizik Profesörü John Matese'nin yönettiği araştırma grubu, söz konusu küçük kardeşin bir kahverengi cüce olduğunu doğrulayan bulgular kaydettiklerim söylüyor. Oort Bulutu'ndan gelen 82 kuyruklu yıldızı incelediklerim belirten Matese, söz konuşu gök cisimlerinin yörüngelerindeki ortak noktanın, "Güneş'in dışındaki bir gök cisminin çekiminden etkilendikleri" olduğunu belirtiyor. Matese ve ekibinin hesaplarına göre,güneşin dünyaya uzaklığından 25 bin kere daha uzakta bulunan bu gök cismi jüpiterin birkaç katı büyüklüğünde.


NEMESİS" intikam tanrıçasınemesis3.jpg (4170 bytes)

Eski Yunanlıların İntikam Tannçası Nemesis basma boynuzlu bir taç giymiş, bir elinde elma dalı, diğerinde de bir tekerlek tutarken tasvir edilirdi. Talihin tezadım simgeleyen Nemesis'in kurbanları, başkalarının anlık zayıflıklarından yararlanan, düşüncesiz sözler eden kimselerdi. Annesi,
Kaos'un kızı ve gecenin sembolüydü. İlahi Adalet'i simgeleyen Nemesis, Zeus'la olan gönülsüz birleşmesinin sonucunda Truvalı Helen'i doğurmuştu.Tarih : 16 Kasım 2007 Cuma
Hit : 885

Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com